Alexander den Heijer

De bedoeling van mijn werk is mensen te helpen floreren

De manier waarop ik dit doe is door inzichten en inspiratie te delen voor persoonlijke transformatie. De vraag die me al jaren fascineert is 'Wat is er voor nodig om mensen tot bloei te laten komen?' Deze vraag heeft me op een oneindige zoektocht gestuurd om mensen (en vooral mezelf) te begrijpen. Ik haal inspiratie uit vele disciplines, waaronder natuurkunde, biologie, psychologie, filosofie, leiderschapsliteratuur en oude wijsheidstradities. Ik heb veel leringen op mezelf uitgeprobeerd om erachter te komen wat wel en wat niet werkt. Ik geloof dat geen enkele discipline de vragen kan beantwoorden die ons vandaag de dag gesteld worden. We moeten vanuit verschillende invalshoeken leren kijken om zowel onszelf als de organisaties waarin we werken te begrijpen en te transformeren. In de westerse wereld is er een groeiend verlangen naar betekenis en zingeving. Ik help mensen en organisaties om aan dat verlangen tegemoet te komen. Mijn workshops en lezingen over het vinden van betekenis, bewustwording en persoonlijke transformatie hebben inmiddels duizenden mensen van over de hele wereld bereikt. Ik gebruik Yin en Yang vaak als een uitgangspunt in mijn workshops. Yin staat voor chaos en Yang voor orde. Te veel chaos in organisaties is overweldigend en leidt vaak tot burn-outs. Te veel orde is beperkend en leidt vaak tot bore-outs. Chaos leidt tot slijten, orde leidt tot roesten. In gezonde organisaties zijn chaos en orde in harmonie; deze organisaties zijn chaordisch. Ze opereren op het smalle pad van voortdurende verbetering en vernieuwing, gedreven door een nobele bedoeling. Deze organisaties floreren. Volg Alexander op Instagram waar hij inmiddels 66.000 volgers wekelijks meeneemt in zijn zoektocht.

Website: www.alexanderdenheijer.com