Ambassadeur in the spotlight

Terttu van der Heide | Ministerie van Defensie

Een duo-interview bij Jansen & Janssen op de Oude Markt in Enschede met Terttu en Kirsten (Eppink). Goeie vriendinnen. En dus, samen naar de 4e editie van de Dag van het Werkplezier gegaan. Ze hebben de afsluitende borrel geskipt (die hebben ze lekker op het terras gepakt) in de wetenschap dat ze, nog voor ze het theaterpand De Kleine Willem verlieten, hadden besloten om ambassadeur van werkplezier te worden. Super toch!! In deze weergave van het interview staat Terttu in the spotlights!

Smileys plakken

Ik vind het lastig om te zien dat mensen binnen onze organsisatie (facilitair bedrijf defensie) steeds minder plezier hebben in hun werk. Dit heeft verschillende oorzaken, zo is de gemiddelde leeftijd 55+ en we lopen van de ene reorganisatie na de andere.

Mijn doel is op iedereen een smiley te kunnen plakken.

De vraag die ik mijzelf vanuit het ambassadeurschap stel is: Hoe kan ik meer bijdragen aan het werkplezier van mijzelf én van anderen? Dus ik ga als ambassadeur ook tips en inzichten sponzen.

Ik ben nu in ieder geval nog zoekende naar het antwoord op die vraag. Ik hoop dat ik bijdraag aan het werkplezier door goed te luisteren en daar waar mogelijk dingen kan realiseren voor mensen.  Wanneer ik van een medewerker terug krijg  “Ik vond/vind het fijn dat jij mijn manager was/bent”, dan denk ik dat ik heb kunnen bijdragen.

Werkpleziertip

Dat wat je doet, moet je kunnen uitleggen en verantwoorden.

Facts & Figures

  • Regiocommandant over 7 kazernes waar 210 mensen werken van het facilitair bedrijf
  • Al 20 jaar vriendinnen met werkplezier-ambassadeur Kirsten Eppink

Dé quote

"“Bij defensie werk je met militairen en burgers.” - Want militairen zijn geen burgers? “Militairen zijn anders opgeleid en vinden van niet.”"